Thomas More Logo

Onze projecten

Bruggen bouwen: Fedasil

Bruggen bouwen met interculturele bemiddelaars

Visie en vormingsaanpak voor de inzet van interculturele bemiddelaars bij Fedasil. Subsidiator: AMIF (Fonds voor asiel, migratie en integratie).

Soft Skills

Omgaan met diversiteit

Deze opleiding vormt de standaard voor toekomstige omgang met diversiteit binnen organisaties. Het doel is om medewerkers waardevolle inzichten en vaardigheden met betrekking tot diversiteit beter te leren hanteren op de werkvloer.

MaxiPac.eu

MaxiPac.eu

MaxiPAC is een project dat als doel heeft om de validering van elders verworven competenties van derdelanders met een niet-Europees diploma te bevorderen en te stroomlijnen in het Vlaams hoger onderwijs.

MaxiPac.be

MaxiPac.be

MaxiPAC is een project dat als doel heeft om de validering van elders verworven competenties van derdelanders met een niet-Europees diploma te bevorderen en te stroomlijnen in het Vlaams hoger onderwijs.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling op het werk @kwetsbare doelgroepen: ontwikkeling van trajecten en implementatie ervan ter versterking van het arbeidspotentieel van maat- schappelijk kwetsbare werknemers.

Migrants, students & jobs

Migrants, students & jobs

Met dit project willen we jonge, anderstalige nieuwkomers gemakkelijker toeleiden naar studentenjobs om alzo de bestaande kloof van migrantenjongeren tot de arbeidsmarkt te verkleinen.  

Samen Uniek

Samen Uniek

Samuni is een project van studenten Sociaal Werk aan de Thomas More Hogeschool, met als doel ontmoeting te creëren tussen mensen met een beperking, kansarmen, … en studenten…

IC Life

Inclusive Campus Life

IC Life bevordert en ondersteunt de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in het leven op de universiteitscampus.

U4 Inclusion

U4 Inclusion

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk leerplan voor post-secundair onderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking met het oog op arbeidsinclusie.

MaxiPAC

Project in de kijker!

Met trots mochten we op 8 september ll. 78 nieuwe Sociaal Werkers uitzwaaien op Thomas More. Onder hen waren ook twee derdelanders die via het MaxiPAC traject een Vlaams diploma behaalden!!

Kijk en geniet mee van dit mooie moment, via onderstaande video!